• Ενεργειακό Σέτ Προσφορά

Προστασία και καθαρισμός χώρου - αύρας 100ml

Ενεργειακό λάδι μασσάζ 100ml

Ενεργειακό λάδι των 7 chakras 20ml

Ενεργειακό λάδι των 7 chakras 40ml

Ολα τα προιόντα είναι βιολογικά φυτικά, μόνο για εξωτερική χρήση.Protection and cleaning of space - aura 100ml

Energy massage oil 100ml

Energy oil of 7 chakras 20ml

Energy oil of 7 chakras 40ml

All products are organic herbal, for external use only.

Ενεργειακό Σέτ Προσφορά

  • Product Code: P10
  • Availability: In Stock
  • 160.00€